Regulamin sesji zdjęciowej:
1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu i cennika.
2. Sesje zdjęciowe wykonywane są w każdy dzień tygodnia w godzinach 9:00-21:00.
3. Termin Sesji należy zarezerwować co najmniej 2 dni wcześniej. W przypadku szybszej rezerwacji pobierana jest dodatkowa opłata 50zł brutto
4. Płatność za dodatkowe ujęcia następuje zaraz po ich wybraniu, przelewem na konto lub przez bramkę płatności.
5. Każdy pakiet sesji można wykupić w formie vouchera prezentowego wg cennika. Opłata za całość pobierana jest z góry. Nieprzekraczalny termin realizacji usługi to 6 miesięcy od daty zakupu.
6. Klient oświadcza, iż zapoznał się z moim portfolio , akceptuje mój styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki.
7. Klient nie będzie ingerował w obróbkę otrzymanych zdjęć tj. nie zmienia kadru zdjęć, nie nakłada filtrów na Instagramie oraz nie dokona jakiejkolwiek modyfikacji dotyczącej ostatecznego wyglądu wykonanej fotografii.
8. Profesjonalny makijaż, fryzura czy pomoc stylisty ma duży wpływ na całość sesji i efekt finalny zdjęć.
9. Klient akceptuję edycję graficzną, styl i nie będzie żądał zmian, które nie są w poczuciu mojej estetyki.
10. Wraz z przekazaniem zdjęć Klientowi nabywa on prawo do ich wykorzystania ich w celach niekomercyjnych, w tym do ich rozpowszechniania, drukowania lub powielania.
11. Zmiana ustalonej daty sesji zdjęciowej z przyczyn losowych może zostać dokonana przez Klienta jeden raz, bez względu na podaną przyczynę.
12. W przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych u fotografa (wypadek, nagła choroba lub inne zdarzenie uniemożliwiające wykonanie sesji w ustalonym wcześniej terminie) dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania usługi na inny, możliwie najbliższy termin. Klient oświadcza, że nie będzie przedstawiał z tego tytułu żadnych roszczeń prawnych ani finansowych.
13. Klient zobowiązany jest pojawić się na sesję punktualnie. W przypadku spóźnienia dłuższego niż 15 minut, fotograf skraca sesję o czas spóźnienia.
14. Fotograf zawsze na kilka dni przed sesją potwierdza spotkanie. W przypadku braku reakcji do dnia poprzedzającego sesję, sesja zostaje anulowana. Wiąże się to z przepadkiem zadatku (jeśli został pobrany).
15. W przypadku sesji plenerowych opłaty za wejścia, bilety wstępu i koszty wykonania sesji na przykład w filharmonii ponosi Klient.
16. Do 3 dni po sesji klient otrzymuje galerię zawierającą zdjęcia do wyboru.
17. Klient ma 7 dni na wybór ujęć, po tym czasie fotograf ma prawo dokonać wyboru zdjęć według własnego uznania nie czekając na wybór klienta.
18. Całkowita finalizacja zamówienia może potrwać do 30 dni roboczych od wyboru zdjęć oraz po uregulowaniu całości opłat (cena sesji + ewentualne ujęcia dodatkowe, fotoprodukty), przy czym średni czas oczekiwania to około 5 dni roboczych
19. Dbając o wysoką jakość usług nie oddaję nieobrobionych zdjęć i nie udostępniam surowych plików RAW. Nie ma możliwości wykupienia nieobrobionych zdjęć.
20 Obrobione zdjęcia Fotograf przechowuje przez okres 6 miesięcy.
21. Wykorzystując zdjęcia w portalach społecznościowych Klient proszony jest do wskazania Fotografa poprzez umieszczenie aktywnego linka do profili Fotografa lub wpisanie jego imienia i nazwiska w opisie.
22. Przekazane fotografie jako produkt finalny nie podlegają zwrotom, reklamacjom, zażaleniom ani innym roszczeniom tego typu wobec fotografa.
23. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydruki (odbitki) zdjęć w innych laboratoriach fotograficznych, z którymi nie współpracuje, a które mogą niekorzystnie wpływać na ostateczną jakość zdjęć.
24. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych ekskluzywnych produktów (np. Tryptyku, albumu w rożnych formatach, wydruków wielkoformatowych itp.).
25. Ze względu na indywidualny charakter produktów nie jest możliwy ich zwrot czy wymiana.
26. Zgoda klienta na publikację zdjęć jest dobrowolna i zawsze ustalana jest indywidualnie. Klient może sam zdecydować, czy pozwala mi na publikację swojego wizerunku.
27. Przyspieszona realizacja obróbki do 3 dni roboczych to koszt 50 % pakietu.
28. Przystąpienie do sesji jest równoznaczne z akceptacją informacji zawartych w niniejszym Regulaminie.
Back to Top